Nawigacja
Szkoła
· Aktualności
· Kronika
· Artykuły
· Historia Wsi
· Historia Szkoły
· Dokumenty szkolne
· Nauczyciele
· Sport w szkole
· Różne
· Galeria
· Pobierz
Uczniowie
· Rekrutacja
· Plan lekcji
· Samorząd Uczniowski
· Sukcesy uczniów
· Szkolne Koło Caritas
Rodzice
· Wykaz podręczników
· Rada Rodziców
· Kalendarz szkolny
· Zajęcia dodatkowe
· Cyberprzemoc
Strona
· Linki
· Księga Gości
· Kontakt
· Ochrona danych osobowych
Z życia szkoły...
Dar Serca

Bądź z nami! – gorąca prośba o wsparcie finansowe dla szkoły. Prosimy o wpłaty na konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Jaworniku. Konto: 75 9168 1030 0260 1254 2000 0010 Tytułem: Dar Serca
Licznik odwiedzin:
Dzisiaj: 31
Wczoraj: 749
Razem: 2,100,539
Historia Szkoły

ZARYS HISTORII SZKOŁY

 

Nauka szkolna w Jaworniku rozpoczęła się 4 X 1909 r. Budynek przeznaczony na szkołę wydzierżawiono u Jana Iskrzyckiego na przysiółku „Folwark”. Obowiązkiem szkolnym w roku 1909/10 objętych było 259 dzieci: 122 chłopców i 137 dziewcząt. W pierwszym dniu nauki kierownik Kajetan Trybus zaprowadził całą dziatwę szkolną na nabożeństwo do kościoła w Niebylcu. Mszę świętą odprawił proboszcz Błażej Stopa. W roku szkolnym 1910/11 na naukę uczęszczało 192 dzieci. Zajęcia były prowadzone w jednej sali przez dwóch nauczycieli: kierownika szkoły i Franciszka Gorczycę. Podobnie przedstawiała się sytuacja do 1914 r. Liczba uczniów objętych obowiązkiem szkolnym wynosiła od 260 do 310, jednak nie wszyscy go spełniali. Przeszkodą były trudne warunki materialne. Program nauki obejmował: czytanie, pisanie, śpiew, rysunki, geografię, rachunki, gimnastykę.

W latach 1914–1918 edukacja w tutejszej szkole została zupełnie przerwana, z powodu mobilizacji wojskowej nauczycieli i trudności w wyszukaniu budynku pod użytek szkolny. Na początku września 1918 r. Rada Szkolna Miejscowa wydzierżawiła budynek u Franciszka Stachury z jedną salą lekcyjną.

Warunki, w jakich uczyła się młodzież były prymitywne, dlatego mieszkańcy wsi podjęli decyzję o wybudowaniu szkoły. Plac pod budowę podarował Józef Delikat z „Folwarku”. 18 VIII 1922 r. oddano do użytku drewniany budynek kryty gontem. Była w nim jedna izba lekcyjna oraz małe mieszkanie dla kierownika szkoły. Uczniom brakowało podręczników i przyborów służących do pisania. Posługiwali się tabliczkami i rysikami. W 1926 r. została założono bibliotekę szkolną. Książki zakupiono ze składek miejscowej ludności. Na terenie szkoły prowadzono działalność kulturalną: uroczyście obchodzono święta narodowe, święto pieśni, sadzono drzewka. Luty był miesiącem Książki Polskiej. W budynku szkolnym odbywały się spotkania wiejskie, próby i przedstawienia. Warunki pracy były bardzo trudne, gdyż budynek był położony na podmokłym terenie i panowała w nim wilgoć. 20 X 1935 r. na wniosek i prośby kierownika szkoły Edwarda Klopfa podjęto decyzję o budowie nowej szkoły. Zamiar ten odsunięto w czasie, gdyż w 1936 r. rozpoczęto budowę kościoła parafialnego w Niebylcu. Plan pokrzyżował także wybuch II wojny światowej. W 1942 r. dokonano remontu istniejącej szkoły. W okresie II wojny światowej, naukę w szkole kontynuowało niewielu uczniów.

W 1946 r. przystąpiono do budowy obecnej szkoły. Materiały budowlane przywieziono z Niebylca i Błażowej. Pracę wykonano społecznie. Komitet budowy szkoły tworzyli: Klopf Edward – kierownik szkoły, Gorzynik Wojciech – sołtys gromady, Baszak Józef – przewodniczący komitetu budowy, Sieczkowski Wojciech - skarbnik, członkowie: Zając Andrzej, Stachura Józef, Baszak Paweł, Zając Michał, Daszykowski Walenty, Stachura Piotr, Gorzynik Błażej, Cynar Maciej, Wielopolski Wiktor, Domaradzki Maciej, Sołtys Wojciech, Delikat Tomasz. Najbardziej zaangażowaną osobą przy wznoszeniu budynku szkolnego był kierownik Edward Klopf. W budowę mocno zaangażowana była społeczność lokalna. mieszkańcy dobrowolnie opodatkowali się na ten cel. Jesienią 1950 r. budynek pokryto blachą. 13 X 1951 r. uczniowie przenieśli sprzęt szkolny ze starego budynku do nowego. Tego dniu rozpoczęła się nauka w czterech salach lekcyjnych. Wiosną i latem 1952 r. zakończono prace wykończeniowe całego obiektu. Wybudowano murowane ubikacje wraz z częścią gospodarczą. W okresie budowy nowej szkoły w latach 1947–1951 uczniowie pobierali naukę w trzech budynkach: szkolnym, pożydowskim i wynajętym u Marcelego Krupy.

28 IX 1952 r. nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły. Klucze do nowego obiektu szkolnego otrzymał Edward Klopf.

W latach 1972-73 z inicjatywy kierownika szkoły Mieczysława Biedki wybudowano Dom Nauczyciela. W kolejnych latach modernizowano szkołę: wykonano instalację centralnego ogrzewania, dobudowano sanitariaty, salę lekcyjną, przeprowadzono gruntowny remont szatni, izolację, odnowiono elewację, wymieniono okna i podłogi w salach lekcyjnych. Na dolnym boisku sportowym położono asfalt.

Obecnie szkoła posiada 8 sal lekcyjnych - w tym nowoczesną pracownię komputerową współfinansowaną przez EFS w ramach projektu MEN – „Pracownie komputerowe dla szkół”, kuchnię i stołówkę, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz dwa boiska sportowe. W latach 2008 – 2009 wybudowano halę sportową.

Organizacje uczniowskie zapisane na kartach kroniki szkoły to: Spółdzielnia Uczniowska - działa od 1935 r., PCK, Koło Odbudowy Warszawy, Szkolne Koło TPPR, ZHP, Zuchy, SKO, Samorząd Uczniowski, LOK, LOP, SKS, Koło Caritas.

 

 

KADRA KIEROWNICZA SZKOŁY:

Rok

Imie i Nazwisko

1909-1910

Kajetan Trybus

1910-1914

Franciszek  Gorczyca

1918-1919

Władysław Żółkłoś

1919-1920  

Maria Gorczycowa

1920-1921

(brak  informacji)

1921-1922

Józefa Baryłówna

1922-1924

Albin Bączewski

1924-1928

Józefa Baryłówna

1928-1931

Maria Wójciakowa

1931-1933

Józef Kruczek

1933-1970

1 III do 1 IX 1940

Edward Klopf

Michał Neubor z Połomi

1970-1971

mgr Eugeniusz Lasota

1971-1972

Leszek Kulik

1972-1977

inż. Mieczysław Biedka

1977-2002

mgr Ryszard Marszałek

2002-2006

mgr Bronisława Kunas

od 2006

mgr Grażyna Polewczak

Tekst opracowała: mgr Grażyna Polewczak

Tłumacz strony
Losowa fotografia
Projekty Unijne

Polecamy
Parafia Jawornik
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworniku
Zespół Szkół w Połomi
Strona o wsi Połomia.
Szkoła Podstawowa w Bliziance.
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło