SMART IN DEUTSCH
Dodane przez tlenart dnia 28-05-2018 20:27:03

Uczniowie klasy VII szkoły podstawowej od prawie roku uczą się języka niemieckiego.
Pod koniec kwietnia cały zespół klasowy przystąpił do konkursu „Smart in Deutsch”. Uczniowie mieli możliwość sprawdzić swoje umiejętności językowe i stopień opanowania realizowanych w ciągu całego roku treści. Rozwiązywali zadania zamknięte sprawdzające umiejętność rozumienia tekstów słuchanych i czytanych oraz znajomość środków i funkcji językowych. Klasowymi mistrzami języka niemieckiego zostali:
Martyna Szewczyk – I miejsce
Joanna Bator – II miejsce
Dominik Tarnawski – II miejsce
Nagrody książkowe dla zwycięzców oraz długopisy dla wszystkich uczestników konkursu ufundowało Wydawnictwo LektorKlett. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i zachęcamy do nauki języka niemieckiego, ponieważ – DEUTSCH IST COOL!
Opracowała: Joanna Pitera